Grafický dizajn

Od firemnej identity, cez všetky druhy tlačovín až po web dizajn. Požiadavky a vkus zákazníka sa odrážajú vo finálnych grafických návrhoch.

Kontaktovať
Kontaktovať
;

Ako tvoríme grafický design?

...
1. Konzultácia
...
2. Príprava materiálov
...
3. Vytvorenie základného súboru
...
4. Programovanie
...
5. Testovanie a spustenie
...
6. Údržba

Stretnime sa alebo zavolajte.
Poradíme vám zadarmo.

Kontaktovať