Grafický dizajn

Od firemnej identity, cez všetky druhy tlačovín až po web dizajn. Požiadavky a vkus zákazníka sa odrážajú vo finálnych grafických návrhoch.

Kontaktovať
Kontaktovať

Ako tvoríme grafický design?

...
1. Konzultácia
...
2. Príprava materiálov
...
3. Vytvorenie základného súboru
...
4. Programovanie
...
5. Testovanie a spustenie
...
6. Údržba

Stretnime sa alebo zavolajte.
Poradíme vám zadarmo.

Kontaktovať